| Bouwkundig tekenaar | Antwerpenaar | Binnenhuisarchitect | Fiere (groot)vader | Beeldhouwer | Kunstliefhebber | Schilder | Authenticiteit | Terracotta | Kwaliteit

Antwerpenaar in hart en nieren, genietend van steeds nieuw te ontdekken horizonten.

Onmisbare elementen zijn zéker potlood en papier.

Tekent en schildert al van kindsbeen en is gebeten door kunst in zijn ruimste vorm.

De laatste 15 jaar is klei voor François een expressievorm bij uitstek, de evolutie maakt dat hij sinds dit jaar ook de olieverf ter handen heeft genomen. Vol verwachting kijken we uit naar een vervolgverhaal.

TYPEREND VOOR HET WERK

De keuze voor wit bakkende klei is niet toevallig. Het brengt enerzijds rust en kalmte, en anderzijds geeft het ruimte aan de toeschouwer om een eigen invulling aan het beeld te geven, zoals zwart-wit foto's.

Beelden worden "geboren" na een tijd van reflectie en ontwerptekeningen om dan pas hun echte vorm te aan te nemen, met oog voor detail en verfijning.

Soms zijn de beelden speels en vrij herkenbaar in de voorgestelde situatie.

De ogenschijnlijke onschuld en authenticiteit van de personages, en de psycho-analytische ondertoon maken dat deze werken soms grappig ogen en soms een kleine vorm van waanzin met zich meedragen, hetgeen soms enig onbehagen kan oproepen.

Soms weerspiegelen ze een imaginaire paralelle wereld aan de onze of noopt het de toeschouwer tot reflexie naar onze wereld en toekomst. (bijv. Redstar Line)

Een theatrale ondertoon met een knipoog is vaak in het werk terug te vinden, steeds op zoek naar geestelijke en maatschappelijke verruiming.

ERKENNING

Daar François geen commerciële inborst heeft is voor hem de kwaliteit van zijn werk de enige maatstaf tot succes.